tel mail

Ceník účetnictví

Ceny jsou smluvní a individuální. Služby mohou být účtovány na základě ceny za položku (položkou se rozumí řádek v účetním deníku) a je závislá na mnoha faktorech – množství účetních dokladů, formě a kvalitě jejich předání ke zpracování a časová náročnost zpracování.

V první fázi platí zákazník v dohodnutém termínu cenu dle počtu zaúčtovaných položek.
V případě zájmu zákazníka se dohodne smluvní měsíční paušál odvozený z předchozího období.
Nabízené dlouhodobé služby jsou zpravidla podloženy uzavřenou smlouvou o vedení účetnictví (daňové evidence).
Nejsem plátce DPH.

Orientační ceník:

Daňová evidence:

 

Minimální sazba

500,- Kč / měsíc (do 30ti položek)

Cena za položku plátce DPH

15,- Kč

Cena za položku neplátce DPH

13,- Kč

Podvojné účetnictví:

 

Minimální sazba

1000,- Kč / měsíc (do 40ti položek)

Cena za položku plátce DPH

18,- Kč

Cena za položku neplátce DPH

16,- Kč

Mzdy a personalistika:

 

Měsíční výpočet a zaúčtování

150,- Kč / mzda

Dohoda a jiné formy mzdy

50,- Kč / mzda

Zpracování přiznání, hlášení a přehledů:

 

Zpracování DPH, Kontrolního a Souhrnného hlášení         

350,- Kč

Silniční daň - 1 automobil

300,- Kč

+ každý další automobil

100,- Kč

Sestavení ostatních hlášení a přehledů

od 500,- Kč

Vyúčtování srážkové nebo zálohové daně

od 500,- Kč

Roční přehledy na Sociálním a Zdravotním pojištění

od 300,- Kč

Jednání na úřadech Státní správy a samosprávy
Konzultace

 

350,- Kč / hod

 

© Účetnictví Ing. Karel Kálášek

Tvorba www - IZIC WebDesign